فریز زگیل تناسلی در کرج

1403-4-16 16:48:59 +03:3026 خرداد 1403|تزریق واکسن گارداسیل (زگیل تناسلی), وبلاگ|

 کرایو تراپی (Cryotherapy) یا فریز کردن یکی از روش های